Badania zastępcze – metoda ultradźwiękowa masowa

Aby zoptymalizować prace związane z okresową rewizją wewnętrzną UDT. Proponujemy odstąpienie od przestarzałej metody hydrostatycznej i zastąpienie jej nowoczesnymi badaniami zastępczymi. Badanie zazwyczaj trwa 15 do 30 minut i jest wykonywane bezpośrednio po rewizji wewnętrze zbiornika. Metoda ta pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Podczas klasycznych badań hydrostatycznych zbiornik napełniany jest wodą po czym pozostaje zalany przez nawet 48 godzin. Woda po takiej próbie nie nadaje się do wylania do kanalizacji, jest to odpad który należy zutylizować. W zależności od magazynowanego medium oraz potrzeb procesowych może wyniknąć konieczność wycierania i osuszania zbiornika. Wszystkie te czynności przekładają się na czas w którym zbiornik jest wyłączony z eksploatacji.

Metoda ultradźwiękowa sprawdza się na różnego typu zbiornikach wykonanych z różnego typu materiałów.