Sondy pomiarowe

Diagnoza usterki, naprawa/wymiana, kalibracja
Sondy pomiarowe:
1. pH
2. Redox
3. Chlor
4. Przewodnictwo (mierzone galwanicznie lub indukcyjnie)
5. Dwutlenek chloru
6. Chloryny
7. Brom
8. Ozon
9. Nadtlenek wodoru
10. Kwas nadoctowy
11. Fluorki
12. Tlen rozpuszczony
13. Temperatura