Dozowanie chemikaliów

Dozowanie chemikaliów :
 
Transfer i dozowanie chemikaliów – od 0,1 l/h do 40 000 l/h, przy ciśnieniach od 2 do 3000 bar.
Pompy dozujące:
  • Pompy membranowe (z mechanicznym napędem membrany)
  • Pompy membranowe-hydrauliczne (z hydraulicznym napędem membrany)
  • Pompy nurnikowe
  • Pompy perystaltyczne
  • Innym kryterium klasyfikacyjnym jest rodzaj napędu pompy:
  • Pompy dozujące z napędem elektromagnetycznym
  • Pompy dozujące z napędem silnikowym
  • Pompy dozujące napędzane sprężonym powietrzem