Kontrola zaworów bezpieczeństwa.

Wykonujemy okresowe kontrole zaworów bezpieczeństwa oraz manometrów. Kontrole odbywają się na stanowisku pomiarowym (0-200bar). Jako medium wykorzystujemy azot. Kontrola może odbywać się na miejscu u klienta, przykładowo w obecności inspektora UDT lub na warsztacie firmy ZIKTECH. W taki przypadku możemy wykonać również ewentualnych kalibracji, napraw zaworów. Sprawdzone zawory możemy odesłać z dokumentami potwierdzającymi kontrolę przez UDT.