RODO

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 roku ulega zmianie nasza Polityka Prywatności. Zmiany te związane są z dostosowaniem naszego serwisu do wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: ZIKTECH Mateusz Zieliński ul. Okrężna 38 44-246 Szczejkowice NIP: 9542607080

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane dobrowolnie, z źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).
 3. Administrator wykorzystuje Państwa dane, wyłącznie udostępnione za Państwa zgodą, w celu współpracy, kontaktów drogą telefoniczną, mailową z naszymi pracownikami i nie udostępnia ich innym, osobom trzecim.
 4. Państwa dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Akceptacja nowych zasad nie wymaga od Ciebie żadnych działań. Jeśli nie akceptujesz wprowadzonych zmian możesz z powyższych praw skorzystać poprzez zgłoszenie dyspozycji mailowo. Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  W celu zgłoszenia sprostowania danych lub usunięcia danych, prosimy o kontakt na adres: biuro@ziktech.pl