Usługi serwisowe

 Firma ” ZIKTECH”  zapewnia serwis różnych instalacji technicznych. Wyróżnia nas profesjonalne podejście do każdego zagadnienia. Nasze oferty oraz doradztwo techniczne zawsze opieramy na dokładnej analizie poprzedzonej wizją lokalną na instalacji klienta. Prace serwisowe przeprowadzany zgodnie z zaleceniami zawartymi w DTR urządzeń oraz własną wiedzą techniczną. Rozliczenie robocizny następuje na podstawie rzeczywistego czasu trwania przeglądu. Po przeprowadzeniu kilku przeglądów będziemy w stanie wspólnie ustalić ryczałt za usługę na satysfakcjonującym obie strony poziomie. Koszty części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych będą rozliczane na podstawie podstawionej przez nas oferty. Zakres prac dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń, zostanie Państwu przestawiony do akceptacji, po uzyskaniu której prace zostaną wykonane, a robocizna rozliczona według rzeczywistego czasu pracy.
           Prowadzimy ewidencję i historię serwisową wykonywanych zleceń dzięki temu prowadzimy usługi na najwyższym profesjonalnym poziomie. Po wykonaniu usługi serwisowej otrzymacie Państwo protokół serwisowy zawierający opis przeprowadzonych prac, oraz ewentualne zalecania dodatkowe.

Oferujemy pełen serwis :