Czyszczenie zbiorników przemysłowych.

Wykonujemy wszelkie prace przygotowawcze do okresowych rewizji wewnętrznych UDT. Na Państwa życzenie możemy przeprowadzić proces przeglądu UDT kompleksowo, od momentu pierwszego kontaktu z urzędem do podpisania protokołu przedłużającego decyzję na eksploatację zbiornika. Kontrola podzespołów odbiorowych w obecności inspektora. Do przeglądów przygotowujemy zarówno zbiorniki ciśnieniowe jak i bezciśnieniowe, magazynujące wszelkie media. Zastępujemy próbę hydrostatyczną nowoczesną metodą ultradźwiękowo masową.

 

Do tej pory przygotowaliśmy zbiorniki magazynujące między innymi :

 • Kwas siarkowy 98%
 • Kwas fosforowy 70%
 • Kwas solny 37%
 • Kwas octowy 80%
 • Kwas azotowy 55%
 • Wodorotlenek sodu 50%
 • Metanol
 • Etanol
 • Izocyjanian PMDI
 • Chlorek żelaza
 • Ciekły dwutlenek węgla
 • Wodór
 • PIX
 • PAX

… i inne

200% BHP

100 % prac przeprowadzonych na czas.

100 % zadowolonych klientów

100 % zadowolonych inspektorów UDT

Optymalizujemy czas wyłączenia z eksploatacji zbiornika do minimum.

W razie konieczności pracujemy w godzinach nocnych.

Posiadamy własne procedury bezpieczeństwa, „check listy”, plany BIOZ dla różnych typów zagrożeń.

Każde wejście do przestrzeni zamkniętej poprzedzone jest serią analiz oraz pisemnym pozwoleniem.

1 pracownik w zbiorniku = 1 pracownik utrzymujący kontakt wzrokowy z pracownikiem wewnątrz + 1 pracownik obsługujący system asekuracji.

Zapraszam do współpracy, Mateusz Zieliński.