Przygotowanie zbiorników do rewizji wewnętrznej UDT.

Wykonujemy wszelkie prace przygotowawcze do okresowych rewizji wewnętrznych UDT. Na Państwa życzenie możemy przeprowadzić proces przeglądu UDT kompleksowo, od momentu pierwszego kontaktu z urzędem do podpisanie protokołu przedłużającego decyzję na eksploatację zbiornika. Kontrola podzespołów odbiorowych w obecności inspektora. Do przeglądów przygotowujemy zarówno zbiorniki ciśnieniowe jak i bezciśnieniowe, magazynujące wszelkie media.